Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Mályinka településen

A projekt címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Mályinka településen

 

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00134

Megvalósítás időszaka:        2021.11.01. – 2023.03.31.

A projekt összköltsége:        149 999 999 Ft

A támogatás mértéke:         100%

 

Az infrastruktúra fejlesztést Mályinkán indokolja, hogy a hirtelen nagy mennyiségben lehulló csapadék hatására a település csapadékvíz elvezető árkai megtelnek, lefolyástalanná válnak és nem képesek a leömlő vizet elvezetni, a befogadók pedig nem tudják fogadni a csapadékvizeket. Ennek hatására az árkokból kilépő víz magántulajdonú lakóingatlanokat veszélyeztet. A nyílt, földmedrű árkok sok helyen feliszapolódtak, lefolyástalanná váltak. A nagy mennyiségű csapadék megrongálta az utcákat, a külterületekről nagy mennyiségű hordalékot, iszapot hozott magával és eltömítette az átereszeket

A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is garantálja a rendkívüli csapadék/belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül, így a dombokról lefolyó víz rendezett, egyenletes módon tud a befogadó felé áramolni, ezáltal csökkentve a település helyi vízkár veszélyeztetettségét.

A tervezett beavatkozások során megvalósul nyílt csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása előre gyártott vasbeton mederburkoló elemekkel. A meglévő útburkolatok és járdák alatt beton átereszeket terveztünk.

A projektben kötelezően megvalósítandó tevékenységek, a szemléletformáló, tájékoztató akció, illetve a nyilvánosság biztosítása. A pályázati felhívás szerinti választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül megvalósítandó jelen projektben a kapubejárók helyreállítása.

Közvetlenül a patakhoz való csatlakozás több helyen kerül kialakításra patakmeder burkolással, a tervezett rendszerek csapadékvizei meglévő átereszeken, illetve burkolt árkok felhasználásával kerül bevezetésre a befogadóba.

A projektben megvalósuló össz indikátor hossz 1033 méter.

 

Az engedélyes tervek elkészültek, a vízjogi létesítési engedély megszerzésre került, továbbá a kiviteli tervdokumentáció is elkészült.

A közbeszerzési eljárás sikeres volt. A nyertes vállalkozóval – NOVIENT Kft. – 2022. 05.11-én megkötötték a kivitelezési szerződést.

A munkaterület átadásra 2022. május 18-án került sor.


A kivitelezés elérte a 15%-ot 2022. szeptember elején.

A kivitelezés elérte a 30%-ot 2022. szeptemberében.

A kivitelezés elérte a 60%-ot 2022. október elején.

A kivitelezés elérte a 80%-ot 2022. október végén.

A kivitelezés befejeződött, a sikeres műszaki átadás megtörtént 2022.11.15-én. 

Galéria