Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Családsegítő


Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

3720 Sajókaza, Petőfi út 1-3.
Telefon: 48/415-201, 70/375-7075

Ügyfélfogadás:
Dr. Szelekovszky Sándor Egészségház, 3645 Mályinka, Kossuth út 44.

Hétfőnként 8.00 – 12.00

Intézményvezető: Bakos Lehelné (megbízott intézményvezető)

Az intézmény feladatai

Családsegítő szolgálat terén:

- A családsegítés az életvezetési problémákkal, szociális, vagy mentálhigiénés problémákkal, gondokkal, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szorulók családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátása. A családsegítés az ilyen helyzeteket előidéző okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

- Feladata továbbá a szociáls igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott feladatok ellátása, illetve biztosítása.

Gyermekjóléti szolgálat terén:

- Alapellátás keretében hozzájárul a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyezettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából való kiemelésének megelőzséhez.

- A veszélyezettséget észlelő és jelző hatékony információs rendszer működtetése érdekében feladata a településen a megelőzésben érintett valamennyi intézmény, hatóság és szakember együttműködésének összehangolása, közös stratégia kidolgozása.

- A kialakult veszélyezettség megszüntetése érdekében feladata az erre kijelölt munkatárs(ak) alkalmazásával annak biztosítása, hogy álljon a család, illetve a veszélyeztetett gyermek rendelkezésére olyan segítő szakember, akihez önként fordulhatnak, valamint akit a gyámhatóság szükség esetén a gyermek, a család mellé kirendelhet.

-  Feladata továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyermekjóléti feladatok ellátása, illetve biztosítása.

 Étkeztetés terén:

- A koruk, egészségi állapotuk miatt önmaguk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek legalább napi egyszeri meleg étkezés biztosítása a szociális étkeztetés keretében.

- A kihordást, illetve a díjbeszedést az intézmény dolgozója végzi.

- Az étkeztetés megszervezése az étel lakásra szállításával történik.

Az intézmény működési területe:

- Sajókaza

- Sajóivánka

- Sajógalgóc

- Vadna

- Szuhakálló

- Dédestapolcsány

- Mályinka települések közigazgatási területe.