Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Kommunális adó

Ügyintéző: Boncsér Diána általános igazgatási és adóügyi előadó

E-mail: malyinka.hivatal@gmail.com Tel.: 48/501-206, Fax: 48/501-207

Illetékességi terület:

Mályinka község közigazgatási területe

 

Ügyleírás:

Az adókötelezettség:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás, lakóingatlan.

Az adó alanya:

Az adó alanya az, aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa. Ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog esetén az annak gyakorlására jogosult, illetőleg több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Az adó alanya az a magánszemély is aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Adómentesség:

Mentes az adó alól:

- a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga

- a lakás, vagy üdülés célját szolgáló épülethez tartozó garázs, a kiegészítő helyiségként szolgáló építmény

- a telek

- ha az adóalany az önkormányzat illetékességi területén több építmény után tartozik adókötelezettséggel, három lakáson túl minden további adómentes.

Az ügy intézéséhez szükséges adatok, dokumentumok:

- Adásvételi szerződés, hagyatékátadó végzés, ajándékozási szerződés másolata, földhivatali tulajdonlap-másolat
(A tulajdonszerzés formájától függően)

- Az ingatlan címe, helyrajzi száma,

- Az ingatlan adatai (alapterülete, szobáinak száma, állandóra bejelentett lakók száma)

- Tulajdonosok adatai (születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel, munkahely)

- A mentesség igénybevételének jogosságát igazoló dokumentumok (személyi igazolvány, orvos-szakértői vélemény, közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése érdekében kötött lakás-takarékpénztári szerződés)

Személyesen, de meghatalmazott útján is intézhető: A meghatalmazást írásba kell foglalni és az eljárás kezdetén az ügyintézőnek át kell adni.

Az adó mértéke:

Adótárgyanként: 8.500,- Ft évente

Bevallás határideje: legkésőbb az ingatlan tulajdonjogának (haszonélvezetének, bérleti jogának) megszerzését követő év január 15. napja.

Nem kell újabb adóbevallást tenni mindaddig, ameddig az adókötelezettséget érintő változás nem következett be.

A befizetés határideje:

- I. félév március 15

- II. félév szeptember 15

 

A kommunális adó bevallás letölthető itt!

      Megállapodás letölthető itt!

 

Kapcsolódó jogszabályok:

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról