Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Adóigazolás

 

Ügyintéző: Boncsér Diána általános igazgatási és adóügyi előadó

E-mail: malyinka.hivatal@gmail.com Tel.: 48/501-206, Fax: 48/501-207

Illetékességi terület: Mályinka község közigazgatási területe

Az adóigazolás illetékköteles, az illeték mértéke 3.000,-Ft.

 

Ügyleírás:

Az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. §-a alapján hatósági igazolást állít ki.

Az ügy kérelemre indul. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, címét és azt, hogy milyen célból kéri az igazolást.

A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor kell megfizetni kivéve, ha a kérelmező az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5.§-ban felsorolt személyes illetékmentességnek megfelel.

 

A kérelem letölthető itt!

 

Kapcsolódó jogszabályok

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 5/A §. (5) bekezdése, illetve 85/A §-a

Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§. (1) bek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. §-a