Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Hatósági bizonyítvány

Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

 

Ügyintéző: Baranyai Krisztina általános igazgatási ügyintéző

E-mail: malyinka.hivatal@gmail.com Tel.: 48/501-206

Illetékességi terület:

Mályinka község közigazgatási területe

A hatósági bizonyítvány kiadására az a hatóság illetékes, amelynek területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt, valamint nyilvántartása az adatot tartalmazza.

 

Ügyleírás:

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy azt kinek, milyen célból, mely szerv eljárásában történő felhasználásra és milyen bizonyítékok alapján adták ki.

Hatósági bizonyítványt akkor lehet kiállítani, ha ezt jogszabály előírja, vagy ennek szükségességét az ügyfél valószínűsíti.

Hatósági bizonyítványok főbb típusai, és az igazolás feltételei:

 - Együtt élés, külön élés igazolása

 - szükséges feltételek:

 •  személyi igazolvány,
 •  két érdektelen, kívülálló tanú személyes nyilatkozata.

- özvegyi nyugdíj megállapításához:

 •  a halotti anyakönyvi kivonat,
 •  társadalombiztosítástól kérőlap.

- Felsőfokú tanulmányokat végzők részére közös háztartásban élés igazolása:

 •  személyi igazolvány,
 •  két tanú személyes nyilatkozata

- Szerencsejáték Felügyelet felé igazolás szabálysértés elkövetéséről

- Adatok beszerzése hatósági nyilvántartásból

- Életben léti igazolás:

 •  személyes megjelenés,
 •  személyi igazolvány

- Külföldi munkavállalók részére adatigazolások

 •  személyi igazolvány,
 •  házassági, gyermekekről születési anyakönyvi kivonatok,
 •  jövedelem igazolások, nyugdíjszelvény.

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül írásban kell kiadni. A hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy azt kinek, milyen célból, mely szerv eljárásában történő felhasználásra és milyen bizonyítékok alapján adták ki.

A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja,

- ha kiadása jogszabályba ütközik,

- az igazolni kívánt tény, állapot vagy egyéb adat más okirattal bizonyítható,

- az ügyfél a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját nem jelöli meg, vagy szükségességét nem tudja valószínűsíteni,

- valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri.

A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.

A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

Ha a hatósági bizonyítvány tartalmának valótlanságát az a hatóság állapítja meg, amelynek eljárásában az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta, a hatósági bizonyítványban foglaltak valótlanságáról az általa feltárt bizonyítékok ismertetésével tájékoztatja a hatósági bizonyítványt kiadó hatóságot.

 

A kérelem letölthető itt!

 

Kapcsolódó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82-84. §