Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Szervezeti, személyzeti adatok

 

 1.1 Kapcsolat,  szervezet,  vezetők

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 Mályinka Község Önkormányzata
 3645 Mályinka, Rákóczi u. 5.
 postai, ügyfélszolgálati cím: ua.
 tel.: 48/501-206, fax: 48/501-207
 e-mail:
malyinka.hivatal@gmail.com
 honlap: www.malyinka.hu

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése
szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 Mályinkai Közös Önkormányzati  Hivatal
 Székhelye: 3645 Máliynka, Rákóczi Ferenc utca 5.
 tel.: 48/501-206, fax: 48/501-207
 e-mail:
malyinka.hivatal@gmail.com

 

 A szervezeti egység feladatait az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 Közzététel helye itt

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 Dr. Szécsi Ottó  jegyző
 tel.: 30/709-2108
 e-mail:
jegyzo.banhorvati@mail.lgov.hu


 e-mail: malyinka.hivatal@gmail.com

 Ügyfélfogadás rendje:
 
 Hétfő: 8.00 - 16.00

 
 

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 Közzététel helye itt

  1.2 A felügyelt  költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 Jelenleg nincs

 1.3 Gazdálkodó  szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 Jelenleg nincs

 1.4 Közalapítványok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Jelenleg nincs

 1.5 Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve,

a szerkesztőség és kiadó neve és címe,

valamint a főszerkesztő neve

 jelenleg nincs

 1.6 Felettes,  felügyeleti,  törvényességi  ellenőrzést vagy  felügyeletet  gyakorló  szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  Kormányhivatal
 Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
 Levelezési cím: 3530 Miskolc, Pf. 367
 E-mail:
hivatal.borsod.gov.hu
 Honlap: www.kormanyhivatal.hu
 Telefon: (46) 512-901
 Telefax: (46) 512-903
 Ügyfélfogadási idő:
 H-Cs: 8.00 – 16.30
 P: 8.00 – 14.00

 1.7 Költségvetési  szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye