Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Köztemetés

Ügyintéző: Baranyai Krisztina általános igazgatási ügyintéző

E-mailmalyinka.hivatal@gmail.com Tel.: 48/501-206, Fax: 48/501-207

Illetékességi terület:

Mályinka község közigazgatási területe

Az eljárás költség és illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 21 nap

 

Ügyleírás

Ha nincs olyan személy, aki az elhunyt temetéséről gondoskodna, akkor a haláleset helye szerinti önkormányzatnak kell a temetés iránt intézkednie.

Köztemetés feltétele:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének önkormányzati hatáskörben a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül gondoskodnia kell az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről

- ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

- az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

A köztemetés költségeit az elhunyt elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti önkormányzatnak meg kell térítenie a temettető önkormányzat részére, majd azokat a költségeket

- hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy

- ha van eltemettetésre köteles személy, akkor azt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

Kapcsolódó jogszabályok

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény