Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Mezőgazdasági Utak Felújítása Mályinka Községben

Kedvezményezett neve: MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21
A projekt címe, azonosító száma: Mezőgazdasági utak felújítása Mályinka községben, 3313475994
A szerződött támogatás összege: 63 352 005
A támogatás mértéke: 95 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.

A projekt tartalmának rövid bemutatása
Mályinka Község Önkormányzata 2021. évben pályázatot nyújtott be Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap keretén belül VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése
című pályázati felhívásra. A Támogatói okirat megkötésére 2023. januárjában került sor. A fejlesztés
több helyszíne valósult meg Mályinka község 028/1, 028/2 és a 029/4 hrsz.-ú külterületi ingatlanokon.
Az utak az önkormányzat tulajdonában és kezelésében vannak.
A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a vidéki térségekben élők életminőségének javításához, az alapvető
szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen
keresztül pedig a térség gazdaságának fellendítéséhez.
A fejlesztendő útszakasz: gazdasági út. Ezen úthálózatok elsődleges célja a mezőgazdasági termelés
szállítási és közlekedési feladatainak kiszolgálása, továbbá feltételeinek megteremtése.
Mályinka település 3 db helyrajziszámú, külterületi útszakasz felújítását valósítja meg. A 028/1 hrsz.
150 m, a 028/2 hrsz. 1305 m és a 029/4 hrsz. 380 m hosszúságban kerül felújításra. Az út a
rendelkezésre álló ingatlanok szélességétől függően 3,8 méter vagy 4,0 méter pályaszerkezet
szélességgel és 5,0 méter koronaszélességgel valósul meg.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Galéria