Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Felhívás szemétlerakás ellen

Mályinka Község Önkormányzata, 2015.10.13 14:41

                                     Mályinka Község Önkormányzata

              3645 Mályinka, Rákóczi u. 5. sz., tel: 48/501-206;  fax: 48/501-207

                                      e-mail: malyinka.hivatal@gmail.com

 

 

Tisztelt Lakosság!

 

Az illegálisan lerakott szeméthalmaz gyorsan növekszik, egyre többen gondolják úgy, hogy a község bel-és külterületen bármit le lehet rakni. Az illegális módon lerakott hulladék szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában.

Mályinka községben - közszolgáltatás keretében - a kommunális hulladékok gyűjtése, szállítása és végleges elhelyezése megoldott. Ezenkívül a településen szelektív gyűjtősziget is működik. A szelektív gyűjtőszigeten lévő konténerekbe a lakosság ingyenesen, szelektíven válogatva minden nap 0-24 óráig elhelyezheti a konténereken feltüntetett típusú (üveg, papír, műanyag és fém) hulladékát.

A községben problémát jelent a település bel- illetve külterületén utak mellé, erdőkbe, erdő szélekre, elhagyatott területekre lerakott lakossági kommunális hulladék és törmelék elhelyezése.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. Ebből következik, hogy a keletkező hulladékot át kell adni feljogosított kezelőnek, és annak költségeit meg kell fizetni. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. §-a szerint a hulladékgazdálkodás rendjének megsértését valósítja meg az, aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve hulladékkezelési tevékenységet, illetve hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez. E bűncselekmény büntetési tétele 3 évig tartó szabadságvesztés. A büntetés bűntett miatt 5 évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt a hulladékgazdálkodásról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra követik el.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy visszaszorítsuk az illegális szemétlerakást, megszüntessük a kialakult szemétlerakó helyeket és helytelen szemétgyűjtési szokásainkon változtassunk.

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy amennyiben a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetésének gyanúja felmerül, az Önkormányzat feljelentéssel fog élni az illetékes Rendőrhatóság felé.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

                                                                    

                                                                                                            Mályinka Község Önkormányzata