Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

Az idegenforgalmi adó rendelet módosítása

Molnár Gábor, 2023.02.28 06:48

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról szóló 17/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

 Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 17/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az adó mértéke 500 Ft.

 

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályb