Közösségi és kulturális célú településfejlesztés: Új művelődési ház építése Mályinka településen
Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Mályinka község weboldalán!

A telekadó rendeletének módosítása

Molnár Gábor, 2023.02.28 06:49

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

 

a telekadóról szóló 7/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

 

Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

 

1. § Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 7/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az adó mértéke: 250 Ft/m2/év.”

 

 

 

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.